Յարութ Փամբուկչեան - Մենք անկեղծ զինուոր ենք

0

Playlists

Loading...
Երգի բնագիրը պատկանում է աշուղ Ֆահրատի գրչին:
Նկարներում՝ ԹԱԹՈՒԼ ԿՐՊԷԵԱՆն իր զինակիցների հետ՝ ԳԵՏԱՇԷՆում: