Asăp iêo mthưr/klei m'mun ĐêGa.

0

Playlists

Loading...
Buôn sang drei brư hruê mâo klei thâo săng,thâo buh.S'răng thâo blu leh anăn jhong nao phă anăp.Dinu s'răng thâo hiêng mnuih buôn sang,s'răng thâo bi đru phung knap mnai,Leh anăn dinu thâo wah lac blu hrăm hong ama Aê Diê ti dlông, Akâo Ama Aê Diê tuh klei hơ-êc hmui kơ mnuih buôn sang ĐêGa.Akâo ama Aê Diê bư mkra klei min Knuk Kna Yuăn,Brei dinu khăp kơ mnuih buôn sang ĐêGa hmei mse si dinu khăp mnuih buôn sang dinu pô,Anak mnuih ĐêGa hmei amâo mâo bi êmut kơ Yuăn ơh biadah mdê sang mdê dôk, mdê Car mdê kiă kriê s'năn hmei ciăng ama Aê Diê ah,A-Men.