[1976-1990] Life in Pripyat / Жизнь в Припяти - Authentic Footage

0

Playlists

Loading...
Autentické záběry z ukrajinského města Pripyat (Припяти - Pripjať) od roku 1976 do roku 1990 v jednom 40 minutovém videu. Video neobsahuje veškeré autentické záběry, jen ty, které byli použitelné nebo jsem se jich dokázal dohledat. Video dokumentuje život před, během i po Černobylské katastrofě, která se stala 26.dubna 1986 brzy ráno v Černobylské jaderné elektrárně V.I. Lenina. Po explozi čtvrtého bloku (čtvrtého reaktoru) jaderné elektrárny se do ovzduší uvolnilo obrovské množství radioaktivity, která zasáhla celou Evropu a dodnes se s touto největší jadernou katastrofou vyrovnává celý svět. Město Pripyat bylo po třech dnech od katastrofy evakuováno a od té doby se do něj nevrátil život. Více v mém třídílném dokumentu Černobyl : Největší jaderná katastrofa - Vzpomínka k výročí 30.let !
Doufám, že se vám video bude líbit, rozhodně ho podpořte Likem a sdílením, a pro více videí s Černobylskou tématikou odebírejte tento kanál ! Sledujte i další Černobylská videa na tomto kanále !

Authentic footage of the Ukrainian city of Pripyat ( Припяти - Pripyat ) from 1976 to 1990 in a 40 -minute video . Video footage does not include all authentic , only those that were useful and I managed to trace them . Video documenting life before, during and after the Chernobyl disaster , which became the early morning April 26, 1986 at the Chernobyl nuclear power plant V.I. Lenin. After the explosion fourth block ( fourth reactor ) nuclear power plant is released into the atmosphere huge amounts of radioactivity that has hit the whole of Europe and is still with the biggest nuclear disaster balances the whole world . The town of Pripyat was three days after the disaster were evacuated and has since returned to his life . More in my three-part documentary Černobyl : Největší jaderná katastrofa - Vzpomínka k výročí 30. let !

I hope you enjoy the video , LIKE certainly support him and sharing , and for more videos with Chernobyl theme Subscribe this channel ! Watch Chernobyl and other videos on this channel !

Аутентичные кадры из украинского города Припяти ( Припяти - Припяти ) за период с 1976 по 1990 год в 40 - минутном видео . Видеозапись не включает в себя все подлинные , только те, которые были полезны , и мне удалось проследить их . Видео документирования жизни до, во время и после катастрофы на Чернобыльской АЭС , которая стала ранним утром 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС В.И. Ленин . После взрыва четвертого блока (четвертый реактор) атомная электростанция выбрасывается в атмосферу огромного количества радиоактивности , который поразил всю Европу и до сих пор с самой большой ядерной катастрофы балансирует весь мир . Город Припять был через три дня после катастрофы были эвакуированы и с тех пор вернулся к своей жизни . Больше в моем трехчастной документальный Černobyl : Největší jaderná katastrofa - Vzpomínka k výročí 30.let !
Я надеюсь, вам понравится видео , LIKE , безусловно, поддерживаем его и совместное использование ! Смотрите Чернобыль и другие видео на этом канале !


Odkazy :

Odebírej kanál Daniel Holman : https://www.youtube.com/dashboard?o=U

Web Hry s CZ dabingem : http://pc-hry-s-ceskym-dabigem.webnode.cz/

Facebook : https://www.facebook.com/HrysCZdabingem.HolmesovCZ/?fref=ts

Facebook Černobyl - Největší jaderná katastrofa : https://www.facebook.com/%C4%8Cernobyl-Nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD-jadern%C3%A1-katastrofa-514396225376388/?fref=ts

Databáze her - holmesjedna : https://www.databaze-her.cz/uzivatele/holmesjedna/