Stuart Hall

0

Playlists

Loading...
Stuart Hall
İletişim Ansiklopedisi -yenimedya.info
Stuart Hall II. Dünya Savaşı sonrası İngiliz Entelektüel yaşamında dönüşümün kamusal yüzlerinden biri olmuştur. İngiliz Kültürel Çalışmalar veya Birmingham Kültürel Çalışmalar Okulunun Richard Hoggart ve Raymond Williams ile birlikte önemli figürlerinden biridir.
Stuart Hall’ın yaşamı, bir İngiliz kolonisi olan Jamaika’da başlamıştır. Jamaika’daki eğitim sisteminin İngiliz kolonilerine uygulanan eğitim sistemiyle aynı olması nedeni ile İngiltere’de okuma şansına sahip olmuştur. İngiliz kolonilerinden gelenler ile kültürel bütünleşmeyi amaçlayan ‘Rhodes Bursu’nu kazanarak Oxford Üniversitesi’nde okuma şansına sahip olmuştur. Hall, Henry James üzerine yazdığı doktora tezini Oxford’ta tamamlamıştır.
Procter’a (2004: 14) göre “Hall, 1950’li ve 1960’lı yıllarda, çoğunluğu New Left Review dergisinde olmak üzere, bir dizi makale yayınlamıştır. Hall ve diğer yazarlar, klasik solun teorik açıklamalarını tekrar etmek yerine, ‘yeni tüketim toplumu’, ‘popüler kültürün biçimleri ve onunla bağlantılı yaşam biçimleri’ gibi konularda ciddi çalışmalar yapmışlardır. Hall, akademik çalışmalarını sürdürdüğü dönemde Raymond Williams ve E. P. Thompson ile işbirliğini geliştirmişti. Grup ’New Reasoner’ı da New Left Review bünyesine kattı. Hall’un içinde bulunduğu akademik çevre, Soho’da açılan ‘Partisan Coffee House’da bir araya geliyordu.
Richard Hoggart, 1969 yılına kadar Birmingham Üniversitesi Çağdaş Kültürel Çalışmalar Merkezi’nin başkanlığını yürütmüştür (Centre for Contemporary Cultural Studies). Hoggart, 1968 yılında Hall’u merkezin çalışmalarına katılmak üzere davet etmişti. “1969 yılında Hall, Hoggart’ın UNESCO’da yönetici olması nedeniyle merkezin başına geçmiştir” (Slack & Grossberg, 2016:viii). 1980 yılına kadar süren Hall’un başkanlığı döneminde, “Kültürel Çalışmalar” bir disiplin olarak gelişim gösterdi.
Hall’un medya ve ideoloji çözümlemesinde, Althusser’den ideolojinin insanları özneler olarak çağırması (interpellation) gibi bağlamları almasına rağmen daha çok Gramsci’nin hegemonya kavramına dayanması, kitle iletişim araçlarının tüketimini de bir mücadele alanı olarak görmesine yol açmıştır. Bu yaklaşım “Kodlama/Kodaçımı” makalesinde, izleyici/izleme tanımı içinde görülür. 10 Şubat 2014 tarihinde, Stuart Hall hayatını kaybettiğinde İngiliz gazeteleri, “theacherizm terimini geliştiren, çok kültürlülüğün babası öldü” ifadesi ile haberi vermiştir.