ក្លាយជាយិនសុិនក៏បងមិនឈប់ស្រលាញ់អូន, សុំទោសប៊ិច សុំទោសសៀវភៅ, នាយ ចឺម Neay Jerm Newsong collection2018

0

Playlists

Loading...
ក្លាយជាយិនសុិនក៏បងមិនឈប់ស្រលាញ់អូន, សុំទោសប៊ិច សុំទោសសៀវភៅ, នាយ ចឺម Neay Jerm Newsong collection2018

១. ក្លាយជាយិនសុិនក៏បងមិនឈប់ស្រលាញ់អូន 
២. សុំទោសប៊ិច សុំទោសសៀវភៅ
៣. ស្នេហ៍ដំបូងជាស្នេហ៍បរាជ័យ 
៤. ខានជួបគ្នាយូរ អូនមានកូនបាត់
៥. អារហាម
៦. ក្បត់បងទៅបងសុំអង្វរ
៧. នរក ១៨ជាន់
៨. រាត្រីឯកា
៩. មនុស្សមានសង្សារច្រើនមិនមែនសុទ្ធតែសាវ៉ា
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thanks for watching my video
Please Subscribe For More Original Song!
Subscribe Now : https://www.goo.gl/tgC7uQ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ខ្ញុំសូមអធ្យាស្រ័យដល់ផលិតកម្មចម្រៀង និង ម្ចាស់បទ Original ទាំងអស់ នូវការយកចម្រៀង មកបង្ហោះក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំ ។
គោលបំណង៖ ដើម្បីចែករំលែកនូវចម្រៀងថ្មីៗ និងកំសាន្តតែប៉ុណ្ណោះ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright: I don’t own this original song, I'm apologize to upload related to original song, I just like to share to all of your, thanks for support me.
Help promote your original song.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#ប្រសិនបើមានបញ្ហាសូមធ្វើការCommentនៅខាងក្រោមវីដេអូ
#ខ្ញុំនឹងធ្វើការកែប្រែឡើងវិញ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Follow Me By Facebook Page:
FB page: https://www.facebook.com/SaVyOscarSweet/"