ដឹងខ្ញុំយំដែរទេ​ - ពេជ្រ ថាណា - មានប្រពន្ធល្អមិនចេះថែ,Pich Thana,ពេជ្រ ថាណា,Nonstop2018,Khmer Song

0

Playlists

Loading...
ជម្រើសបទថ្មី​​ ពិរោះៗ ដឹងខ្ញុំយំដែរទេ​ - ពេជ្រ ថាណា,មានប្រពន្ធល្អមិនចេះថែ,Pich Thana,ពេជ្រ ថាណា,Nonstop2018,Khmer Song,

១. ដឹងខ្ញុំយំដែរទេ
២. មានប្រពន្ធល្អមិនចេះថែ
៣. បង្គាប់១ម៉ឺន
៤. បេះដូងកាន់សីល
៥. ឈឺចិត្ទអ្វីម្លេះ?
៦. គេមានបងក្រ
៧. សង្សារការចោល
៨. លង់ស្នេហ៍ក្រមុំរោងចក្រ
៩. ស៊ីឈ្នួលយាមសង្សារគេ
១០. ព្យួរស៊ីរ៉ូម
១១. មនុស្សបែកគ្នាហើយមិនជួបវិញ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thanks for watching my video
Please Subscribe For More Original Song!
Subscribe Now : https://www.goo.gl/tgC7uQ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ខ្ញុំសូមអធ្យាស្រ័យដល់ផលិតកម្មចម្រៀង និង ម្ចាស់បទ Original ទាំងអស់ នូវការយកចម្រៀង មកបង្ហោះក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំ ។
គោលបំណង៖ ដើម្បីចែករំលែកនូវចម្រៀងថ្មីៗ និងកំសាន្តតែប៉ុណ្ណោះ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright: I don’t own this original song, I'm apologize to upload related to original song, I just like to share to all of your, thanks for support me.
Help promote your original song.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#ប្រសិនបើមានបញ្ហាសូមធ្វើការCommentនៅខាងក្រោមវីដេអូ
#ខ្ញុំនឹងធ្វើការកែប្រែឡើងវិញ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Follow Me By Facebook Page:
FB page: https://www.facebook.com/SaVyOscarSweet/"